Annons Innehållet presenteras av Sahlgrenska Science Park

Lika stort som
självkörande bilar


Det som händer inom life science är lika omvälvande som att bilarna blir självkörande.

– Västsverige kan ta samma ledande roll i den utvecklingen som inom framtidens transporter, säger Charlotta Gummeson, vd för Sahlgrenska Science Park.

Ett passionerat och öppet samarbetsklimat har satt Västsveriges life science­-bransch i en position med stora möjligheter. Branschens snabba omställning gynnar regioner där flera olika typer av specialkompetens finns samlad – och där företag och andra parter är vana vid ett nära samarbete.

– Det skapar nya lösningar för flera av vårdens stora utmaningar, säger
Charlotta Gummeson, vd för Sahlgrenska Science Park.

Tillgången till teknik och forskning som tidigare inte förknippats med life science får stor betydelse.

– Alla förutsättningar finns för att vår bransch ska ta ett utvecklingskliv, precis som fordonsindustrin gjort under liknande omständigheter. Det är en orsak till det kraftigt ökade intresset för Västsverige. Både från entreprenörer och investerare inom life science.

”Möjlighet att testa nya lösningar”
Västsveriges långa innovationstradition är DNA i både de stora företagen och i de många nya entreprenörsdrivna verksamheterna. Men nu kombineras det med ICT, uppkopplade enheter, visualisering, och nya digitala affärsmodeller.

– Life science-branschen har möjligheter att testa nya lösningar i verklig produktion och realistiska miljöer. Det nära samarbetet med norra Europas största universitetssjukhus, Sahlgrenska, är en tillgång som gör regionen extra attraktiv, tillsammans med forskningen på Chalmers och Göteborgs universitet.

I en samverkansgrupp med flera parter som delar samma vision växer ett nytt sätt att jobba fram.

För människor som arbetar i vården, och för patienter över hela världen, väntar nya tjänster och produkter som mycket väl kan jämföras med att bilarna blir självkörande.

– Flera verkligt intressanta projekt är under utveckling i vår internationella innovationsmiljö här på Sahlgrenska Science Park, säger Charlotta Gummeson.

Läs mer här

SSP-logo